חסידי

* עממי - הנה מה טוב ומה נעים
* ישי ריבו - סדר העבודה
* מקהלת מלכות - ניגון באבוב
* חיליק פרנק - ניגון העגלה
* שלהבת - אוחילה לאל 2
* אברהם פריד - פשוט אנשים
* הלל פלאי - התורה כוללת 2
* הלל פלאי - התורה כוללת
* חיליק פרנק - אעופה אשכונה (מי יתן לי)
* ישי ריבו - אור החיים 2
* ישי ריבו - נפשי 3
* חיליק פרנק - אשר בחר בנו
* ישי ריבו - נפשי 2
* ישי ריבו - נפשי
* יעקב שוואקי - הוא יפתח ליבנו
* חיליק פרנק - והריקותי לכם ברכה
* חיליק פרנק - ניגון מירון קדצ’קה
* אברהם פריד - ידיד נפש 2
* אברהם פריד - ידיד נפש
* ישי ריבו - עוד ישמע
* עממי - שלום עליכם
* מרדכי בן דוד - כל הנשמה 2
* מרדכי בן דוד - כל הנשמה
* ישי ריבו - הנה ימים באים 2
* ישי ריבו - הנה ימים באים
* יניב בן משיח - בן אדם
שלמה קרליבך - בורא עולם
* עדי רן - אילו יהודי היה יודע
* עממי - מראה כהן
* שלהבת - יודו לה’ חסדו 2
* ישי ריבו - השבעתי 2
* בני פרידמן - עברי אנוכי
* אברהם פריד - הנני בידך 2
* אברהם פריד - הנני בידך
* רבע לשבע - אהבת ישראל
* חיים ישראל - מלך העולם
* שלמה קרליבך - לולא תורתך
* יצחק מאיר - מלך רחמן (שובה)
* שלהבת - יודו לה’ חסדו
* שלהבת - אחינו כל בית ישראל
* בוצר - ציון
* יצחק מאיר - זכור אהבת קדומים
* סיני תור - דרשתי קרבתך
שלמה קרליבך - הבדלה
* שלהבת - התנערי
* הראל טל - תעיתי כשה אובד
* חיליק פרנק - הנחמדים מזהב
* חיליק פרנק - ניגון 4 בבות
* אברהם פריד - שובה ה’
* חיליק פרנק - אהללה אלוקי
יעקב שוואקי - אינשאללה
חיליק פרנק - על ידי ניגונים
* חוה אלברשטיין - מי האיש
* חיליק פרנק - ניגון קרלין
* חיליק פרנק - ניגון מירון
* מרדכי בן דוד - אני מאמין
* יעקב שוואקי - טוב להודות לה׳
אברהם פריד - ירושלים שבלב
* חיליק פרנק - הטוב הטוב
ברוך לוין - וזכני לגדל
* יוסף קרדונר - ואפילו בהסתרה
* משפחת ואך - אחותינו גירסה קלה
* חנן בן ארי - ממך עד אלי
* יעקב שוואקי - עת רקוד
* שלהבת - חמול על מעשיך
* דוד דאור - פתח ליבך גירסה קלה
* יעקב שוואקי - מהרה
* שלמה קרליבך - למען אחי ורעי
* מרדכי בן דוד - תפילה לעני
משפחת ואך - אחותינו
שלהבת - הכל יודוך
* ביני לנדאו - כנפי רוח
* יצחק מאיר - י-ה אכסוף
שלהבת - אוחילה לאל
* ישי ריבו - השבעתי
* פרחי מיאמי - נקדש את שמך
* שולי רנד - אייכה
* יעקב שוואקי - מה טובו אהליך יעקב
* יעקב שוואקי - לא יעבוד
* יעקב שוואקי - שהחיינו
* יונתן רזאל - קטונתי
* יעקב שוואקי - אשת חיל
* יונתן רזאל - עיבדו את ה׳
* יעקב שוואקי - הן עם
* יעקב שוואקי - בואי בשלום
* מרדכי בן דוד - ענווים
* ישי ריבו - קול דודי
יונתן רזאל - דרור יקרא
יעקב שוואקי - אמר רבי עקיבא
* יעקב שוואקי - אם אשכחך גירסה קלה
יעקב שוואקי - אם אשכחך ירושלים
* יעקב שוואקי - והיא שעמדה גירסה קלה
יעקב שוואקי - והיא שעמדה
* יעקב שוואקי - שמעתי
* יעקב שוואקי - שמח תשמח
* יעקב שוואקי - שהחיינו
* יעקב שוואקי - מה טובו אהליך יעקב
* יעקב שוואקי - לא יעבוד
* החבר׳ה - יהא שלמא רבה
שלמה קרליבך - שפכי כמים
* שלמה קרליבך - מזמור לדוד
* שלמה קרליבך - והאר עינינו
שלמה קרליבך - ובאו האובדים
* שלמה קרליבך - גם כי אלך
* שלמה קרליבך - אשא עיני
* שלמה קרליבך - דוד מלך ישראל
* שלמה קרליבך - בואי בשלום
* המדרגות - צמאה נפשי
* הלב והמעיין - אל אדון
* הלב והמעיין - שלום עליכם
* אודי דוידי - תחשוב טוב
* אודי דוידי - איזה טוב ה׳
* אהרון רזאל - הסנה בוער
* אברהם פריד - רק תפילה
* אברהם פריד - רחם
* אברהם פריד - עלה קטן שלי
* אברהם פריד - ניגון הצמח צדק
אברהם פריד - מכניסי רחמים
* אברהם פריד - כי הרבית
* אברהם פריד - אלי אתה ואודך
* אביתר בנאי - אורייתא

פייסבוק

© כל הזכויות שמורות לתו ישראלי
עמית מורנו בניית אתרים

ליאור מזור - פיתוח אתרי וורדפרס