הבדלה מוזיקלית /

סולם: רה מינור
מנעד: דו ראשון עד רה שני

תגובות

כתיבת תגובה

© כל הזכויות שמורות לתו ישראלי