אגדלך /

סולם מי מינור

מנעד: מי ראשון עד מי שני

תגובות

כתיבת תגובה

פייסבוק

© כל הזכויות שמורות לתו ישראלי